AKCIA „Výmena darčekov do 14. januára 2024“

Kupuješ darčeky v predstihu, no máš obavy, že niečo nesadne? Nevadí! U nás môžeš veci zakúpené pred Vianocami vymieňať až do polovice januára!

 1. Táto akcia sa vzťahuje na nákupy uskutočnené v internetovom obchode www.utafor.sk
 2. Odlišne od VOP, podmienkou získania benefitu, a teda možnosti VYMENIŤ zakúpený tovar nad rámec zákonom stanovenej lehoty 14 dní, je vykonanie objednávky cez eshop v termíne od 21. novembra 2023, 00:00 do 21. decembra 2023, 23:59.
 3. Vymenené budú tovary, ktoré boli objednané vo vymedzenom termíne podľa predošlého bodu a ktoré budú podané na prepravu prepravcovi najneskôr dňa 14. januára 2024.
 4. Vymieňať je možné len nový tovar (NIE POUŽITÝ, ako napr. použité originálne maskáče a pod.), ktorý bol iba odskúšaný a nenosený, teda nie je vypratý, znečistený či poškodený a nie je zbavený originálnych visačiek.
 5. Tovar je možné vymieňať za rovnaký alebo odlišný druh tovaru v rovnakej alebo vyššej hodnote.
 6. Akcia sa nevzťahuje na vrátenie tovaru, iba na výmenu tovaru.
 7. Náklady na výmenu tovaru znáša kupujúci.
 8. Na objednávky prijaté internetovým obchodom www.utafor.sk po tomto termíne sa bude vzťahovať riadna zákonom stanovená lehota na vrátenie tovaru do 14 dní od prijatia zásielky zákazníkom, ako je uvedené vo VOP.
 9. Podmienky jednotlivých akcií sú vzájomne kombinovateľné (jedna akcia nevylučuje inú akciu a môžu sa kombinovať).
 10. Prevádzkovateľ eshopu www.utafor.sk si vyhradzuje právo na zmenu podmienok akcie či odvolanie akcie pred deklarovaným termínom jej ukončenia.
 11. Podmienky akcie „Výmena darčekov do 14. januára 2024“ sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené od 21. novembra 2023, 00:00 hod. do 21. decembra 2023, 23:59 hod.

 

 

V Richvalde, 20. novembra 2023